Услуги

 

 

     Към дейността на инженерингасе включват следните етапи:

 • проектиране;
 • доставка и монтаж;
 • пуск и настройка;
 • гаранционен и извънгаранционен сервиз.

     През зимните и преходните сезони отоплителните инсталации, проектирани от "Аргус 91", гарантират комфорта на жилищните и производствени площи.
     Проектираните и изградени от фирмата обекти варират от 14 000 kW котелна, отоплителна и БГВ инсталация в БДЖ Локомотивно депо - Варна, до 6 - 9 kW инсталации в офисни и жилищни сгради.

     Проектираните от фирмата вентилационни и климатични инсталации покриват изискванията както на помещение за работа и почивка, така и високите критерии на чисти помещения.

     Дълъг е списъкът на проектираните и реализирани от нас климатични инсталации: От 1300 kW в хотелски комплекс "Морско око" - к.к. "Златни пясъци" до битови климатизатори с единична мошност 2kW.

     Наша грижа е избраното от Вас оборудване да бъде доставено на място, а монтажът се извършва след съвместно обсъждане на конфигурацията от гледна точка на функционалност и надеждна работа.
     Следва пуски настройка на различните работни режими.

     Гаранционното обслужване е наше задължение, а извънгаранционното обслужване зависи от заявяването на Вашите желания.


      Фирмата развива дейност и в областта на енергийната ефективност. Ние подготвяме и реализираме проекти, които гарантирано спестяват пари на нашите клиенти.


 • Разработване на проекти за енергийна ефективност
 • Технически и финансови анализи
 • Договаряне на енергийните експлоатационни параметри
 • Гарантиране на спестяванията
 • Цялостно техническо осигуряване при Обслужването & Експлоатацията
 • Експлоатация & Обслужване на енергийни системи

     Дали Вие сте потенциален клиент на
Аргус ’91?
 • Желаете ли да намалите Вашите енергийни разходи без никакъв риск?
 • Имате ли голям, финансово стабилeн бизнес?
 • Вашата организация има значителни енергийни разходи?
 • Желаете ли да модернизирате вашата енергийна система?
 • Желаете ли да предоставите на външна организация експлоатацията & поддръжката на вашите енергийни системи?

Ако ДА, ние бихме желали да обсъдим с Вас как можем да намалим вашите енергийни разходи!Етапите в един проект на Аргус ’91


     Аргус ’91  е готова да разгледа предварително разработени проекти или бизнес-планове за енергийна ефективност. Ако проектът е на етап обща концепция, с цел намаляване на енергийните разходи, ние прилагаме 5 - степенен подход за дефиниране и внедряване на проектите за енергийна ефективност:

          ЕТАП I – Проявяване на интерес към сътрудничество.

     Първоначална среща – Ние желаем да посетим Вашия обект, да разясним концепцията за договориране на КОЕС/изпълнение, да се запознаем с Вашите производствени процеси, да научим повече за Вас и Вашия бизнес и да Ви разкажем повече за Аргус ’91. Ако постигнем съгласие да продължим, ще подпишем Писмо за Намерения, с което Вие и Аргус ’91  изразяваме съгласие за провеждане на техническа и икономическа оценка на потенциалните енергийни спестявания на територията на Вашия обект.

          ЕТАП II – Опознавателен  анализ.

     Енергиен Одит и Предварителна Финансова Оценка – Този втори етап включва анализ на Вашите производствени процеси, с цел определяне на областите за подробен енергиен одит/проучване на техническата осъществимост. Също така, ние заедно ще работим върху анализа на финансовата стабилност на Вашето предприятие, ще проучим какво ниво на финансиране можете да подкрепите и как може да бъде структурирано то. Ще обсъдим стратегически търговски въпроси, като например как нашите услуги конкретно могат да Ви помогнат за постигане на по-високи печалби и конкурентноспособност– чрез Енергийна Производителност или Дългосрочен Договор за Експлоатация? Ще се споразумеем с Вас относно обхвата и нивото на усилията за дълбочинна техническа, финансова и стратегическа оценка на Вашите възможности за енергийна ефективност. Ние ще изготвим Предложение за Разработване на Бизнес План за Енергийна Ефективност. То ще включва мерките за енергийна ефективност, които трябва да се изследват, график и бюджет за изготвяне на Бизнес Плана/Проекта, както и предлаганата структура на Договор за Обслужване на Енергийния Сектор между Вас и Аргус ’91. Преговори по Договора – В случай, че приемете нашето предложение, ние ще преговаряме за условията по договора с Вас.

          ЕТАП III – Разработка на Проекта & Бизнес Плана.

     Техническа Осъществимост/Бизнес План – Аргус ’91  ще изготви подробно изследване на техническата и финансова осъществимост. Изготвянето на подобни изследвания за средно големи клиенти обикновенно отнема между 3 и 6 месеца. В допълнение към оценката на предлагания проект, бизнес планът препоръчва структура на финансирането чрез придобиване на дялово участие, указване на източниците на финансиране, доразвиване на финасовия план, указване на под-изпълнители и доставчици на оборудване, и също така включва анализ на паричния поток и на риска. Също така, ние ще разработим план за наблюдение и потвърждаване на получените енергийни спестявания; това представлява    процедура    за   измерване  и   разпределяне   на финансовите печалби от проекта, които ще се получат в следствие на намаленото потребление на енергия. В края на този етап, ще се договорим кои мерки ще бъдат изпълнени и кога и как ще се оценяват резултатите от изпълнението на проекта.


          ЕТАП IV – Финансиране & Внедряване.

     Нашата Гаранция за Ефективно Изпълнение спомага за улесняване на етапа заполучаване наодобрение от страна на кредитора и получаването на най-добрите финансови условия.
Внедряване – В рамките на своята роля на управляващ изграждането на проекта, Аргус ’91  ще подсигури и внедри договорените мерки за енергийна ефективност “до ключ”. Договорените мерки могат да бъдат внедрени наведнъж или може да бъде възприет етапен подход, в зависимост от бизнес плана и Вашите нужди.

          ЕТАП V – Експлоатация и амортизация.

     Осигуряване на Обслужването и Експлоатацията – Аргус ’91  ще предостави или ще осигури необходимото обслужване на мерките за енергийна ефективност и ще осигурява технически вашия персонал, за да се гарантира правилната експлоатация на новото оборудване и процесите.
Измервания и Проверка – Аргус ’91  ще наблюдава и оценява производителността на внедрените мерки. Дори ако спестяванията са под очакваните, Аргус ’91  ще продължи да изпълнява поетите задължения. Спестяванията, по-високи от необходимите за покриване на цената на финансиране, ще бъдат разпределяни между Вас и Аргус ’91.

Следваща стъпка.

Ние желаем да разработваме проекти за енергийна ефективност. Нека Ви помогнем да спрете да изразходвате пари за неефективна енергийна употреба. Всеки ден Ви струва все повече.

          Обадете ни се днес!


"Аргус 91" е официален представител за региона на:
 
     Корпорация Carrier е водещ световен призводител в областта на отоплителното, вентилационното и климатилно оборудване и това датира от 1902 г., когато Willis Carrier поставя основата на съвременната климатизация. Днес Carrier има представителства в 145 страни. Производствената гама на фирмата е уникална по разнообразието на изделията и тяхното приложение - от промишлени агрегати с еденична мошност 21 000 kW до най - алките битови климатизатори с 1,6 kW.
     Продуктите на Carrier отговарят на изискванията на EUROVENT и носят сертификационните знаци: ISO 9001, ISO 14001 Environment.

     Фирма Buderus e създадена от Йохан Будерус І през 1731 г. От 1987 г. е концерн с четири дъщерни фирми, едната от тях е BUDERUS Heiztechnik за отоплителна техника. Продукцията им може да се раздели на няколко основни класа:

     І. Отоплителни котли 17 - 20 000 kW
     ІІ. Бойлери 160 - 6 000 л.
     ІІІ. Контролни управляващи системи.
     ІV. Радиатори
     V. Слънчеви колектори
     VІ. Елементи за отоплителни инсталации

     Цялата продукция на BUDERUS Heiztechnik от 1995 г. има TUV - сертификат за качество и отговаря на DIN и ICO 9001