Клиенти

 

 

Р Е Ф Е Р Е Н Т Н А    Л И С Т А

 

Фирмата има проектирани и изпълнени още над 80 по-малки битови и офисни сгради основно отоплителни и климатични инсталации. От 2000 год. като НСН 8 обекта – предимно битови и обслужващи сгради

 

Обект

Мощност kW, м3

Вид работа

     

БМФ Варна - възел Кичево

290 kW

Проектиране на котелно, горивно стопанство 3 0 м 3, външни топлопроводи, отоплителна инсталация

     

Окръжна болница Варна

120 kW

Проектиране отоплителна, вентилационна и инсталация за БГВ за Ушно отделение

     

Окръжна болница Варна

50 000 м3

Проектиране вентилация на 18 броя операционни зали, и прилежащи предоперационни и реанимации

     

Окръжна болница Варна

10 000 м3

Проектиране на вентилация за рентгенови кабинети и радиология

     

Окръжна болница Варна

6 000 м3

Проектиране вентилация на централна стерилизация

     

Градска болница Варна

1 500 м3

Проектиране на вентилация за рентгенови кабинети

     

БДЖ - Локомотивно депо Варна

14 000 kW

Проектиране преустройство на котли от парен на воден вариант, монтаж на отоплителни и БГВ инсталации

     

БДЖ - почивна станция Локомотив

650 kW

Проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации

     

Бонмарин ООД

30 kW

Проектиране отоплителна и климатична инсталация

     

Източна финансова къща Варна

50 kW

Проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации

     

Пица Хът - Варна

12 000 м3

Проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации

     

Макдоналдс - Варна

10 000 м3

Проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации

     

Комплекс Бохеми Шумен

290 kW

Проектиране на отоплителни и климат инсталации

     

ОББ Русе

360 kW

Проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации - КТК

     

Супермаркет Шумен

40 000 м3

Проектиране на вентилационни и климатични инсталации

     

Рафинерия слънчогледово масло Първомай

110 kW

Проектиране на технологични и отоплителни инсталации

     

Административна сграда ПИБ и ИФК - Варна

160 kW

Проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации

     

Гранд хотел Варна

70 kW

Климатизация главно фоайе и мецанин – проектиране

     

Гранд хотел Варна

40 kW

Климатизация странично фоайе и мецанин – проектиране

     

Университетска болница - Варна

18 000 м3

Проектиране на климатична инсталация за операционен блок – спечелен търг за инженеринг

     

Брадърс комерс - Шумен

260 kW

Климатизация и отопление на спортно-възстановителен център – проектиране

     

БТК – РУС - Варна

120 kW

Климатизация на ПТС – “Младост” - проектиране

     

Бизнес хотел “Варна” – гр. Варна

340 k W

Проектиране всички вътрешни инсталации части ОВ и КИП и А

     

Община Варна

 

Международен проект “ EcoLinks ” – проект за енергийна ефективност на 120 училища и детски градини

     

“Златни пясъци” АД – хотелски комплекс “Морско око”

2 1 00 kW

Спечелена тръжна процедура за пълен инженеринг на климатични и вентилационни инсталации за хотелска част, ресторант, кухни, барове и др. – общо 9 корпуса с 34 инсталации

     

Хотел “Молдова” – к.к. “Олимп” - Румъния

500 kW

Проектиране всички инсталации част ОВK

     

Хотел “ VGB ” – к.к. “Олимп” - Румъния

6 00 kW

Проектиране всички инсталации част ОВK

     

Хотел “Гларус” – к.к. “Зл. пясъци”

520 kW

Проектиране всички инсталации част ОВK

     

Хотел “Ермитаж” – к.к. “Зл. пясъци”

5000 kW

Проектиране всички инсталации част ОВK