За нас

 

 
     Фирма "Аргус 91" е създадена през 1990г. в гр. Варна. Тя обединява опита и насочва усилията на висококвалифициран колектив към пълен инженеринг в областта на отоплителната, вентилационна и климатична техника.

     Аргус ’91 представлява Компания за Енергиен Мениджмънт - КЕМ (Energy Service Company – ESCO). Ние специализираме в подготовка и реализация на проекти за енергийна ефективност, които спестяват пари на нашите клиенти, като едновременно с това имаме и възможност да осигурим финансирането на проекта. Като клиент на Аргус ’91, не е необходимо Вие да инвестирате авансово пари в даден проект. Разходите по финансиране на проекта се изплащат с енергийните спестявания.

 

     Аргус ’91 предлага следното:

  • Оценка на Вашите възможностите за спестяване на енергия и намаляване на разходите.
  • Проучване и разработка на проект, отговарящ на Вашите нужди.
  • Осигуряване на необходимите инвестиции за всеки проект за енергийна ефективност на Аргус ’91 включително чрез придобиване на дялово участие или закупуване на акции.
  • Гаранция, че всеки разработен и внедрен от нас проект ще доведе до обещания резултат – Вие ЩЕ спестите пари!
  • Управление и обезпечаване на проекта и управление на осъществяването на проекта за енергийна ефективност.
  • Цялостна експлоатация и поддръжка на енергийни инсталации.

     Използвайки своя опитен екип от експерти по енергийна ефективност, Аргус ’91 работи със своите клиенти за оптимизиране на тяхното енергийно потребление, подпомагайки преобразуването на енергийните загуби във финансова печалба. Посредством използването на средства от различни фондове и финансови институции Аргус ’91  има възможност да уреди финансирането на проекта включително и чрез придобиване на дялово участие или закупуване на акции както със свои средства и за своя сметка, така и за сметка на външни фондове за енергийна ефективност при изгодни за своите клиенти условия. Аргус ’91 гарантира, че цената на финансиране ще се покрие от реализираните при изпълнението на проекта спестявания. При проекти в които Аргус ’91 придобива дялово участие, собствеността представлява гаранция за ефективна експлоатация. Аргус ’91 може също така да поеме пълната отговорност за експлоатирането на енергийните системи, дори преди започването на модернизацията.